تماس با ماآدرس دفاتر علی بابا پیز:


۱. دفتر مرکزی ایران:

تبریز,برج تجارت جهانی تبریز,طبقه ۱۵ واحد۳

۲. دفتر مرکزی لندن:

۳rd floor,۸۰-۹۰ paul strest,shoreditch, London

پشتیبانی مشتریان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۲۷۵

ایمیل: info@alibabapays.com


راهنمای داخلی های مجموعه:

  • عدد۱: دپارتمان پرداخت های بین المللی

  • عدد۳: دپارتمان خرید کالا(واردات)

  • عدد۴: دپارتمان سفرهای ویژه علی بابا پیز

  • عدد۰(صفر): ارتباط با اپراتور پشتیبان
برچسب ها: