تماس با ما

تماس با ما شماره تلفن های دفترمرکزی:
۰۲۱۲۸۴۲۸۲۷۵
راهنمای داخلی های مجموعه:
عدد ۱ : دپارتمان پرداخت
عدد ۳ : دپارتمان خرید کالای فیزیکی
عدد ۴ : دپارتمان سفرهای ویژه علی بابا پیز

 


برچسب ها: